Contact Voyage

Contact Voyage - Dansande Skärgård

***TANSSIVA SAARISTO – SUOMEKSI RULLAA ALAS***

***DANCING ARCHIPELAGO – IN ENGLISH SCROLL DOWN***

 

Upplev skärgården genom dans i hjärtat av Åland och Åbos Skärgård!

 

TURNÉ Juli 2018

 

LAPPO 6.7 Röda Mattan, 19.00, Finnvik Gästhamn

SOTTUNGA 10.7 Röda Mattan, 16.00 Hembygdsgården Gamla Skolan

KÖKAR 14.7 Hur gick det sen? 14.00 Daghemmet Barnängen

Röda Mattan 19.30, Sandvik Gästhamn

JURMO 18.7 Röda Mattan, 14.30 Jurmo Gästhamn

NÖTÖ 22.7 Hur gick det sen? 14.00 Havsborg

 

RÖDA MATTAN En improviserad dansföreställning.

En röd matta och två dansare. Den röda mattan rullas ut och den som sätter sin fot där vrider och vänder på vad som är ett förväntat sätt att röra sig på. Rörelsens poesi varvas med att skaka hand och konsten att vara upp och ner. 30 min långt. För alla åldrar.

 

HUR GICK DET SEN? Sagodans för barn.

Dansa Tove Janssons magiska värld in till liv! Sagodans för barn från ålder två och uppåt i förälder/vuxet sällskap. 40-60 min lång.

 

Det är gratis att se föreställningen och delta i sagodansen!

 

Contact Voyage är ett projekt av Gabriel Sydänvirta och ElinMaria Andersson. Seglandes med vår segelbåt Ilo delar vi med oss av dans i Finska skärgården, Europas största skärgård och en av världens mest vidsträckta skärgårdsområden. Dansen ger nya perspektiv på platser där dans vanligtvis inte upplevs; i ö-samhällen, i en gästhamn eller på en klippa vid havet. Havet skapar kontakt mellan öar och människor i skärgården. Med dansen som språk skapar vi en plattform att möta varandra på. Projektet stöttas av Samuel Hubers Konststiftelse, Ålands Kulturdelegation och Pargas Stad.

 

 

Dansande skärgård på Facebook

 

Se även Skärgårdsdans! En dans-workshop på ön Konungsskär i Finska skärgårdens nationalpark.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

CONTACT VOYAGE - TANSSIVA SAARISTO

KIERTUE HEINÄKUU 2018

 

Koe saaristo tanssin kautta Ahvenanmaan ja Turun saariston sydämessä!

 

LAPPO 6.7 Punainen Matto, 19.00, Finnvik Gästhamn

SOTTUNGA 10.7 Punainen Matto, 16.00 Hembygdsgården Gamla Skolan

KÖKAR 14.7 Kuinka sitten kävikään? 14.00 Daghemmet Barnängen,

Punainen Matto 19.30, Sandvik Gästhamn

JURMO 18.7 Punainen Matto, 14.30, Jurmo Gästhamn

NÖTÖ 22.7 Kuinka sitten kävikään?, 14.00 Havsborg

 

PUNAINEN MATTO - IMPROVISOITU TANSSITEOS

Kaksi tanssijaa ja punainen matto.

Punainen matto rullataan auki ja kutsuu sen, ken sille jalkansa asettaa, kääntymään ja kiertymään liikkuakseen eteenpäin. Liikkeen runous vaihtelee kättelemisestä ylös alaisin kääntymisen taiteeseen. Soveltuu kaiken ikäisille. Kesto puoli tuntia.

 

KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN -

TANSSIA JA TARINANKERRONTAA LAPSILLE

Tanssitaan yhdessä Tove Janssonin taianomainen maailma eloon! Tanssi-tarina työpaja lapsille. Soveltuu kaikenkielisille lapsille kahdesta vuodesta ylöspäin. Kesto 40-60 min.

 

Esitys ja työpaja ovat ilmaisia. Tervetuloa!

 

Contact Voyage on Gabriel Sydänvirran ja ElinMaria Anderssonin projekti. Purjehtien purjelaiva ILO:lla jaamme tanssia Turun ja Ahvenanmaan saaristossa, maailman suurimman ja värikkään saariston sydämessä. Tanssi tarjoaa uusia näkökulmia paikkoihin, joissa tanssia ei tavallisesti nähdä: venesatamassa, kylänraitilla, aallonmurtajalla, rantakalliolla. Meri yhdistää saaria ja saaristolaisia ja tuuli on vapaa. Tanssi kielenä luomme hetken kohdata toisemme.

Projektia ovet tukeneet Samuel Hubein Taidesäätiö, Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Paraisten kaupunki.

 

Tanssiva saaristo Facebookissa

 

Katso myös Saaristotanssit -Luontotanssityöpaja Konungsskärin saaressa Saaistomeren kansallispuistossa.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CONTACT VOYAGE - DANCING ARCHIPELAGO

TOUR JULY 2018

 

Experience archipelago through dance in the heart of Åland and Turku Archipelago!

 

LAPPO 6.7 Red Carpet, 19.00, Finnvik Gästhamn

SOTTUNGA 10.7 Red Carpet, 16.00 Hembygdsgården Gamla Skolan

KÖKAR 14.7 Dance Story, 14.00 Daghemmet Barnängen

Red Carpet 19.30, Sandvik Guestharbor

JURMO 18.7 Red Carpet, 14.30 Jurmo Guestharbor

NÖTÖ 22.7 Dance Story, 14.00 Havsborg

 

RED CARPET - IMPROVISED DANCE PERFORMANCE

A red carpet and two dancers. The red carpet is rolled out and who puts his foot there twist and turns on what is expected ways to move. The poetry of movement is varying from shaking the hands to the art of being upside down. Length 30 minutes. For all ages.

 

DANCE AND STORYTELLING FOR CHILDREN

Welcome to dance Tove Jansson’s magical world into life! For children from two years old and up. Length 40 minute.

 

It's free to watch the performance and join dance and storytelling!

 

Contact Voyage is a project by Gabriel Sydänvirta and ElinMaria Andersson. When sailing with our sailing boat Ilo we share dance in the Finnish archipelago, Europe's largest archipelago and one of the world's most extensive archipelago areas. Dance provides new perspectives on places where dance is usually not experienced; in a village, a guest harbor or on a cliff by the sea. The sea connects between islands and people in the archipelago. With dance as a language we create a moment to meet with each other. The project is supported by Samuel Huber art foundation, Ålands Kulturdelegation and city of Parainen.

 

Dancing Arcipelago in Facebook.

 

Also check out Archipelago dance event - A dance workshop on the island of Konungsskär in the Finnish Archipelago National Park.

 

 

 

 

 

Copyright @MovingHeart 2018